On lottovoitto syntyä Suomeen sanotaan. Onko se niin? Onko meillä maailman parasta? Meillä on kaunis luonto, vesistöä ja metsiä. Suomessa ei periaatteessa tarvitse kerjätä kadulla, vaan hyvinvointiyhteiskunta kannattelee heikoimpiakin. Suomalaisen sanaan voi luottaa. Olemme ahkeria, ja autamme ystävää hädässä. Mutta miksi meillä on yksinäisiä? Meillä on herkkiä ihmisiä, joilla mielenterveys järkkyy.

Jokainen ihminen on arvokas omana itsenään. Jokaisella on toive tulla hyväksytyksi omana itsenään. Ihmisen tarve kuulua joukkoon on voimakas ja edellytys parhaalle toimintakyvylle. Taitoja toimia ryhmässä opetellaan jo varhain, esimerkiksi päivähoidossa. Ihmisille on luontaista ottaa mukaan ryhmään, mutta myös sulkea joku syrjään. Pedagogisesti taitavat päiväkodin hoitajat voivat huolehtia siitä, ettei ketään jätetä ryhmässä ulkopuolelle. Ulkopuoliseksi joutuminen voi olla ensimmäinen askel polulla vakavaan syrjäytymiseen.

Usein juuri erityisen herkät tai lahjakkaat lapset joutuvat silmätikuiksi. Ei tarvitse olla kuin hieman keskinormista poikkeava yksilö, kun saattaa joutua muiden syrjimäksi tai höykyttämäksi koulussa tai työpaikoilla. Onko meillä riittävästi taitoa hyväksyä erilaisuutta ja erityisyyttä? Kateuden peikko on yksi suomalaisia vaivaava vitsaus. Se voi estää maamme kilpailukykyä ja menestymistäkin. Kiusaaminen lannistaa ihmisiä.

Kaikista maailman maista olemme myös häntäpäässä siinä, kuinka vammaiset ovat työllistyneet oikeisiin töihin. Esimerkiksi tuhannet kehitysvammaiset tekevät työtoiminnassa sellaista työtä, joka jonkun on kuitenkin tehtävä, mutta he eivät saa kuitenkaan työsuhteeseen kuuluvia etuja, palkkaa ja sosiaaliturvaa. Monimuotoiset työpaikat ovat maailmalla osoittaneet vahvuutensa. Työ on jokaiselle parasta sosiaaliturvaa. Meillä myös ikääntyneet henkilöt joutuvat syrjityksi liian varhain työmarkkinoilla. Heillä on monasti kokemuspohjaista poikkeuksellista osaamista ja kaikkia hyödyttävää hiljaista tietoa.

Me kaikki voimme vaikuttaa. Voimme aloittaa tarkkailemalla itseämme ja käytöstämme. Kun kohtaamme ihmisen, voisimme ajatella, mitä tuossa tyypissä on hyvää. Ketään ei pidä syrjiä iän, sukupuolen, seksuaalisuuden tai fyysisten ominaisuuksien vuoksi!

Johanna_Karimäki

 

 

 

kansanedustaja Johanna Karimäki