Tunne sanat, tunnesanat!FInd pairs

Keskustele rohkeasti erilaisuudesta ja tasa-arvosta sekä näihin liittyvistä tunteista. 51NGL3-sanalistaan on koottu tunnesanoja helpottamaan juttutuokioita.

Sanalista on tehty yhteistyössä Kielikone Oy:n kanssa ja sen tarkoituksena on edistää keskustelua itsetunnosta ja erilaisuuden hyväksymisestä.

Oikeus olla minä -sanalista on osa isompaa Cake or Fake yläkouluille suunnattua mediakasvatuksen hanketta, joka käynnistyy elokuussa 2016. Hanketta vetää 51NGL3 Company Oy ja siinä ovat mukana Kielikone Oy ja Äni J Oy.

Tunnesanat, itsetunto, englanninkieli, yläaste, Cake or Fake